Tilmeld nyhedsbrev

* Skal udfyldes
Print Friendly, PDF & Email

 

 Velkommen hos De Aktive!

Hvem er De Aktive?

Kræftforeningen De Aktive blev stiftet i 2008 af en gruppe kræftpatienter, som på deres egen krop havde erfaret, at der manglede rehabiliteringstilbud. Foreningen har ingen ansatte. Alt arbejde udføres frivilligt af nuværende og tidligere kræftpatienter. Foreningen er uafhængig af økonomiske interesser. Den daglige økonomi er baseret på donationer, medlemskontingenter og fonde. Vi har således ingen udgifter til daglig administration, hvilket betyder at alle indtægter går ubeskåret til kræftpatienterne. Kræftforeningen De Aktive er helt og holdent patienternes egen forening! Af vores vedtægter § 3, stk. 2 fremgår det, at kun nuværende og tidligere kræftpatienter er valgbare til bestyrelsen. Vi kan på denne måde sikre, at fokus hele tiden hviler på kræftpatienten og dennes behov.

Hvad kan vi tilbyde?

Alle vores aktiviteter tager udgangspunkt i skæringspunktet mellem det dokumenterede og patienternes egne erfaringer og behov. På denne baggrund har vi i vores korte levetid udviklet et unikt rehabiliteringsprogram, som kommer rundt om hele mennesket. Blandt andet spiller det sociale en væsentlig rolle, hvilket betyder, at vi udvikler og støtter de sociale netværker.Vores tilbud henvender sig til følgende målgrupper: færdigbehandlede kræftpatienter, kræftpatienter i behandling samt kræftpatienter, som ikke længere tilbydes behandling. Vi kan blandt andet tilbyde genoptræning efter de bedste og mest veldokumenterede metoder, kurser med fokus på kræft og livskvalitet, hvor deltagerne bibringes redskaber, som øger livskvaliteten i en måske for altid ændret livssituation. Vi afholdes desuden en række relevante temaaftener, som ikke kun henvender sig til kræftpatienter, men som ofte har et generelt forebyggende indhold. Vi har oprettet motions/træningshold, specielt designet til kræftpatienter, som har gennemgået et genoptræningsforløb. Disse hold har til formål, at vedligeholde den opnåede kondition samt forebygge tilbagefald.

Medlemsfordele:

  • Alle medlemmer deltager gratis eller til stærkt reducerede priser i vores aktiviteter.
  • Deltagerne på genoptræningsholdene har tilknyttet personlig træner.
  • Medlemmerne modtager kode til foreningens medlemsblad, som kan hentes på vores hjemmeside.
  • Medlemmerne har adgang til foreningens bibliotek og tidskriftsamling.
  • Medlemmerne kan deltage på foreningens motions og kondition træningshold. Også her er der tilknyttet personlig træner.
  • Få ny viden i mødet med ligesindede.
  • Deltag i foreningens fester og sociale/kulturelle arrangementer.