Tilmeld nyhedsbrev

* Skal udfyldes
Print Friendly, PDF & Email

Indmeldelse

Alle medlemmer tegner sig for et år ad gangen, så medlemsskabet skal altså aktivt fornyes hvert år. Der skelnes mellem tre typer af medlemsskab – se beskrivelsen under indmeldelsesformularen:

 

Patientmedlem: Er for nuværende og tidligere kræftpatienter. Patientmedlemmer har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen. Kontingent udgør kr. 200,00 årligt.

Støttemedlem: Støttemedlemmer er for alle interesserede. Medlemmet har adgang til og taleret ved generalforsamlingen. Støttemedlemmer er ikke valgbare. Kontingent udgør kr. 100,00 årligt.

Husstandsmedlem: Husstandsmedlem er for pårørende til støttemedlemmer og patientmedlemmer. Der er adgang og taleret ved generalforsamlingen. Kontingent udgør kr. 50,00 årligt. Alle medlemmer har adgang til foreningens aktiviteter og modtager foreningens nyhedsbreve.

 

Medlemmer kan deltage gratis eller til stærkt reducerede priser på foreningens kurser, foredrag og genoptræning.

Medlemskontingentet kan indbetales på giro eller bankkonto:

Giro: +73<          +84020508

Bank: Spar Nord Reg. 9819 Konto 4575875586