Tilmeld nyhedsbrev

* Skal udfyldes
Print Friendly, PDF & Email

 Aktiviteter

Kræftforeningen De Aktive afholder løbende foredrag og andre aktiviteter, som du kan følge med i på denne side:

19. januar

 

De Aktive starter nyt genoptræningshold

Kom i form igen – grib det gode liv!

3 måneders genoptræning med din helt personlige træner.

 

De Aktives fysioterapeut, som har stor erfaring med kræftpatienter, lægger individuelle planer for alle deltagerne. På denne måde kan man tage højde for den enkeltes situation både med hensyn til senfølger, sygdom og behandling.

Fysioterapeuten er til rådighed under hele træningsforløbet.

Et af De Aktives valgsprog lyder: Kend din sygdom, bekæmp din sygdom, grib det gode liv!

Fysisk aktivitet er nok et af de bedste bud på at opnå bedre livskvalitet. Det lindrer bivirkninger fra både sygdom og behandling. Fysisk aktivitet kan være medvirkende til at forebygge tilbagefald af sygdommen. Og så løfter det humøret betragteligt. Undersøgelser peger på, at fysisk aktivitet kan forebygge eller hindre depression.

De Aktives tilbud gælder: Patienter i behandling, færdigbehandlede patienter samt patienter, som ikke længere kan tilbydes behandling.

Vi opretter kun små hold! Fysioterapeuten skal have tid til alle deltagere. Så grib det gode liv og tilmeld dig nu. Og så har vi det sjovt!

Efter endt genoptræning er der mulighed for at fortsætte i De Aktives motionsafdeling samme sted. Også her er fysioterapeuten til rådighed under hele træningsforløbet.

Der trænes 2 gange om ugen.

Hvornår: Hver mandag og onsdag fra 12-13 (de første 4 uger dog fra 12-13.30)

Hvor: Mogenstrup Genoptræningscenter, Mogenstrup Parkvej 10, 4700 Næstved

Første træningsdag: 19. januar 2015.

Pris: medlemmer: 800 kr. for alle 3 måneder. Andre 1050 kr. for alle 3 måneder.

Tilmelding og yderligere information dagligt på 71 99 24 24

______________________________________________________________________________________

 

 22. januar

Yoga for kræftramte

10 gange blid yoga praksis.
Yoga nedsætter mængden af stresshormoner, blodtryk og hjertefrekvens samtidig hjælper yoga med at lytte til kroppens signaler – både fysisk som psykisk,ved at have fokus på åndedrættet og udstrækning af muskler, sener og led.

Der arbejdes med åndedrætsøvelser; lange dybe åndedræt, at få styrket kroppen, meditation; at få genetableret den personlige ro. Hver time afsluttes med en dejlig lang afspænding.

Programmet vil mere eller mindre være det samme hver gang, så deltagerne kan fortsætte med at lave øvelserne hjemme
Derfor er yoga godt:

Yogaen hjælper med at lytte til kroppens signaler, når vejret trækkes dybt.
70 procent af kroppens udrensning sker gennem åndedrættet. Den dybe vejrtrækning hjælper til at ilte kroppen og dermed også blod organer og celler, som bringer ekstra energi til hele systemet og støtter en dyb udrensning i kroppen. På celleplan regulerer yogaen evnen til at tage nyt liv ind og rense gammelt ud.

… når kroppen strækkes.
Ved at strække muskler, sener og led løsnes blokeringer i kroppen. Alle yogastillinger retter sig mod et specifikt område, f.eks. masserer og stimulerer buen mave og fordøjelse, mens andre giver smidighed i rygsøjlen, bedre holdning og åbning til bryst og hjerte.

… mentalt.
Når man dyrker yoga, strækker man ikke blot kroppen, man øger samtidig sin opmærksomhed på åndedrættet og det sted, hvor det strækker. Kombinationen af fysisk stræk og mentalt fokus øger effekten og hjælper med at være til stede i nuet og slippe mentalt stress.

Start: torsdag d. 22. januar

Tid: 10 torsdage kl. 16.30-17.30

Sted: De Aktives kursuslokale, A-huset, Hammer Sundhedscenter, Hammer Skolevej 7a, 4700 Næstved

Pris: medlemmer: 450 kr. for alle 10 gange. Andre 650 kr.

Yogamåtter forefindes. Mød op i løst tøj. Vi satser på små hold, så tilmelding kører efter først til mølleprincippet. Såfremt holdet ønsker det, vil vi arrangere en opfølgningsaften med instruktøren.

Tilmelding dagligt på 71992424

______________________________________________________________________________________

 

22. januar 19.30-21.00

Træk vejret rigtigt.

Foredrag om åndedrættets betydning for vores sundhed. Foredragsholderen veksler mellem teori og øvelser.

Med ganske få midler og oftest bare et øget fokus på selve det at vi trækker vejret, kan vi genoprette en forbedret vejrtrækning.

Og nu pludselig opdager vi, hvor store konsekvenser den forringede vejrtrækning egentlig havde på os.

Fordi ganske hurtigt kan vi mærke en forskel. Ja faktisk med det samme på rigtig mange områder.

Underviser: Mietje Dernehl. Sygeplejerske på Rigshospitalet. Mietje har været tilknyttet Respirationscenter Øst i en årerække, og har her som speciale, at trække vejret sammen med patienterne.

pris: 75 kr. for medlemmer. 100 kr. for andre

Tilmelding dagligt på 71992424

_________________________________________________________________________________________________________________

Grundet uforudsete hændelser, er arrangementet indtil videre udsat!

4. februar, kl. 19.30- ca. 21.00

Kom og hør om De Aktives genoptræning og den forebyggende motion

Temaaften om motion og kræft

Ved fysioterapeut Nina Hansen

Nina har inviteret en kræftpatient, som vil fortælle om sine personlige erfaringer.

Temaaften om motionens betydning for både lindring af bivirkninger, senfølger

og forebyggelse af tilbagefald. I motionen har kræftpatienterne et af

de stærkeste redskaber til forebyggelse af tilbagefald.

Kom og hør hvordan

Tilmelding dagligt på 71992424

entre: medlemmer gratis. gæster 50 kr.

______________________________________________________________________________________

 

Torsdag d.26.februar 19.30 til 21.30 ca.

Læge Claus Hancke

Tilmelding dagligt på 71992424

Entre: 100 kr.

Claus Hancke er læge fra 1974 fra Københavns Universitet, var tidligere alment praktiserende læge i Helsinge i 10 år og fra 1988 privatpraktiserende læge i Kgs.Lyngby med orthomolekylær medicin som hovedområde. Stiftede i 2000 Danmarks første Institut for Orthomolekylær Medicin.

Har videreuddannet sig i bl.a. USA indenfor Orthomolekylær Medicin og EDTA-behandling, og er siden 1990 Diplomate ved International Board of Chelation Therapy. Han er formand for Scandinavian Board of Chelation Therapy samt medlem af Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende Alternativ Behandling. Han har været initiativtager til og arrangør af Health-Trends-kongresserne i København, er Fellow of American College for Advancement in Medicine (www.acam.org) og medstifter af Dansk Selskab for Orthomolekylær Medicin (www.dsom.dk), borgerrretighedsbevægelsen MayDay (www.mayday-info.dk) og Vitalrådet (www.vitalraadet.dk). Har sammen med andre læger fra Instituttet undervist i 10 år på Lægeforeningens kursus for Praktiserende Læger, og er en flittig skribent og foredragsholder

 

Kræft, og hva’ så?

Kan jeg gøre noget selv?

Er der nogen af de alternative behandlinger, der virker?

Hvad skal jeg undgå? 

Langt hovedparten ( over 60%) af danske kræftpatienter benytter sig af alternativ behandling enten som et direkte alternativ, men i de fleste tilfælde samtidigt med den ortodokse behandling.

Som kræftpatient er man udsat for en massiv påvirkning fra medier og fra sit sociale netværk, og er tilbøjelig til at “prøve det alt sammen” i sin desperation. Det er derfor afgørende at få overblik over evidensen af de mange tilbud, og de mange forskellige alternative behandlinger omtales, specielt med fokus på graden af dokumentation.

Desuden gennemgås “biologisk kemoterapi”, hvor man målretter den giftige del af behandlingen til kun at ramme cancercellerne, samtidigt med at man stimulerer den normale aktivitet i kroppens sunde celler. Man skaber herved en mild kemoterapi uden bivirkninger.

Dette gøres ved en kombination af intravenøs behandling (drop), kostjustering og indtagelse af en række tilskud. Herved skabes en biokemisk gavnlig effekt i kroppens normale celler, samtidigt med en skadelig effekt i cancercellerne. Dette paradoks kan lade sig gøre, fordi man med denne behandlings sammensætning udnytter de biologiske forskelle, der er på cancerceller og normale celler.

Når man spørger om noget som helst andet end kemo, stråler og kirurgi, så får man oftest et negativt svar på sygehuset, selv om deres viden om andre behandlinger er mangelfuld. Som kræftpatient er det et stort problem at få modstridende informationer, som det er tilfældet i dag, og denne situation bør man som patient ikke udsættes for. Men information skal man have, så man som kræftpatient kan træffe sine valg på et informeret grundlag.

Der vil blive rig mulighed for at stille spørgsmål.

______________________________________________________________________________________

 

Marts

 

______________________________________________________________________________________

April

13. april

Overvældende lokal opbakning til Kræftforeningen De Aktive

 

Det lokale erhvervsliv har vist Kræftforeningen De Aktive en usædvanlig imødekommenhed og generøsitet, som gør det muligt at afholde bankospil til fordel for kræftpatienterne i lokalområdet

 

 

Kræftforeningen De Aktive afholdt en markedsdag i september 2014. Her donerede en masse forretninger nogle flotte gaver til os. Ikke nær alle blev solgt hverken i kinesisk lotteri eller på auktion. Derfor kom ideen med at afholde et bankospil, oplyser Anne Koch-Hansen fra udvalget. Der garanteres gode præmier fra butikkerne i Næstved. Der vil også være sidegevinster

 

 

Tid: Bankospil mandag d.13. april kl. 19.

Dørene åbnes kl. 18. (Medbring gerne egne brikker)

 

Sted: Hammer Sundhedscenter, Hammer Skolevej 7 A, 4700 Næstved.

 

Der kan købes kaffe, te og sodavand i pausen.

 

Alle er meget velkomne.

Da vi er helt nye i denne ”branche” modtager vi dog gerne tilmelding til

Anne Koch-Hansen på tlf: 28960478 eller email: koch.han@hotmail.com

eller

Karin Nielsen på tlf. 22371104 eller email: k-nielsen@jubii.dk

 

senest onsdag d. 8. april.

 

Alle pengene fra aftenen går ubeskåret til at arrangere nye spændende ting for kræftpatienter.

________________________________________________________________________________

 

14. april

Akupunktur og kræft

Så har vi et ekstra og helt specielt tilbud til jer.

Det er endnu en gang lykkedes at invitere en kapacitet inden for sit område til Hammer!

  1. april kl. 19.30-21.30 kommer Dr. Chen til Hammer, hvor hun vil holde foredrag om: Hvad kan akupunktur gøre for nuværende og tidligere kræftpatienter.

Vi ved at mange kræftpatienter enten allerede benytter sig af akupunktur eller overvejer det. Der vil denne aften være rig mulighed for at stille spørgsmål.

 

Sted: De Aktives kontor, Hammer Skolevej 7A, 4700 Næstved.

Dato: 14. april 2015

Tid:   kl. 19.30-21.30 ca.

Entre: Medlemmer 50 kr. andre 75 kr.

Tilmelding: dagligt på 71992424

Vi serverer vand, kaffe og te i pausen.

 

Foredraget foregår på engelsk, men vil blive simultantolket (Dr. Chens danske sekretær oversætter)

Lidt fakta om vores foredragsholder:

709_lysnet

Dr. Donghui Chen Larsen (M.D. i Kina og PhD i USA)Uddannet som læge i vestlig medicin ved Capital University of Medical Science i Beijing. Uddannelsen varede i 5 år og efterfølgende har hun arbejdet som læge i vestlig medicin på hospital i 14 år.

  • Efter lægeuddannelsen i vestlig medicin er hun uddannet som læge i Traditionel Kinesisk Medicin og Akupunktur ved Beijing University of Traditionel Chinese Medicine, denne uddannelse varede i 3 år.
  • Har læst Ph.d. i 4 år i London.
  • Har yderligere taget Ph.d. i Traditionel Kinesisk Medicin i USA.Dr. Chen (M.D. i Kina og PhD i USA) har boet i Danmark siden 1993, taler dansk, har over 42 års erfaring indenfor akupunktur behandling.

______________________________________________________________________________________

 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Kræftforeningen De Aktive.

Dagsorden i følge vedtægterne

Dato: 26. april 2015

Tid: Kl. 14.00

Sted: Foreningens kontor, Hammer Skolevej 7A, 4700 Næstved

Tilmelding på post@deaktive.dk eller 71992424

______________________________________________________________

 3.august

De Aktives motionshold starter

______________________________________________________________

3. september

De Aktives yogahold starter.

_______________________________________________________________

21.-11. og 22.-11.

De Aktive kan endnu en gang tilbyde et weekendkursus i medicinsk Qi Gong.

Vær med til at opleve disse for krop og sjæl blide bevægelser, som giver både helse, livskvalitet og energi. Mange deltagere fortæller om oplevelsen af, hvorledes gamle ubalancer kan genoprettes.

Alle kan være med.

Øvelserne er lette at lære. De er ikke særlig fysisk krævende. Øvelserne i Medicinsk Qi Gong kan tilpasses den enkelte.

Vi opretter kun små hold på max 6 personer. Derfor har instruktøren masser af tid til den enkelte deltager.

Efter kurset organiserer vi fælles træning efter behov. Holdene skal være velkomne til at benytte foreningens lokaler til senere fællestræning.

På kurset kan deltagerne købe en cd med øvelserne til hjemmebrug.

Hvornår: 21.-11. og 22.-11.

Tidspunkt: begge dage 10-15.00 ca.

 

Hvor: Aktivitetshuset, Hammer Kursuscenter, Hammer Skolevej 7A, 4700 Næstved

Tilmelding og yderligere oplysninger på 71 99 24 24 dagligt mellem 9.00-10.30

 

 

Baggrund

Medicinsk Qi Gong er en del af den traditionelle kinesiske medicin, som er udviklet og anvendt igennem 5000 år i Kina.

Principperne i Qi Gong ligger i skæringspunktet mellem filosofi og medicin.

Qi gong bygger på tanken, at der findes en livsenergi – qi – i alt levende.

I kroppen løber energikanaler (meridianer), i hvilke qi flyder.

Ud fra denne tanke udvikledes blandt andet tai chi, kampsport og akupunktur.

Øvelserne i medicinsk Qi Gong består af fokuserede, meditative bevægelser, afspænding og åndedrætsøvelser. Formålet med øvelserne er at ophæve blokeringer og skabe balance mellem og i krop og sjæl. Medicinsk qi gong formodes at stimulere kroppens selvhelbredende kræfter, styrkelse af immunforsvaret samt mindskning af   belastende påvirkning af det sympatiske nervesystem. Man kan kalde Qi Gong for kroppens indre akupunktur.

En svensk undersøgelse, i hvilken en gruppe kvinder blev undervist i Qi Gong i 8 uger påviser en række positive resultater ved denne træningsform.

Forsøgsgruppen (Qi Gong gruppen), havde blandt andet forbedringer inden for energiniveau, egen oplevelse af helbredstilstand, humør, tålmodighed og kondition. Kontrolgruppen udviste færre ændringer.

Instruktør og underviser Jette Nielsen er psykolog og uddannet instruktør i medicinsk Qi Gong og mindfullnes. Jette arbejder til daglig med depressionsramte.

 

Biyun-1-605x250P1110950-605x250Qigong-in-the-city-605x250

Jette Nielsen – Instruktør

Qi gong Jette Borgstrøm Nielsen

_______________________________________________________________________________________________

Aktiv dødshjælp eller aktiv hjælp til døende – hvordan hjælper vi bedst?

De Aktive inviterer til stor debataften

0d7474f3cd-Birkler%2010

 

Kræftforeningen De Aktive har inviteret formanden for Etisk Råd Jacob Birkler til at holde foredrag i Hammer 11.-11.-2015

 

Spørgsmålet om aktiv dødshjælp er et af de mest komplekse etiske spørgsmål, der ofte fremkalder en skyttegravskrig mellem tilhængere og modstandere. Men hvad er op og ned i debatten og hvad fortæller den nyeste viden? Foredraget sigter mod et bedre grundlag for en frugtbar debat om aktiv dødshjælp.

 

Dato: 11.-11.2015

Tid: kl. 19-21

Sted: Hammer Sundhedscenter, Hammer Skolevej 7 A, 4700 Næstved

Tilmelding:  Dagligt på 71992424 eller post@deaktive.dk

 

Præsentation

 

Formand for Det Etiske Råd i Danmark. Uddannet cand.mag. i filosofi og psykologi, ph.d. i medicinsk etik.

Har gennem en årrække arbejdet med etik og anvendt filosofi i sundhedsfaglig praksis.

Forfatter til en lang række bøger og artikler om filosofi og etik i sundhedsvæsenet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .